916883.com[刘伯温]提醒您:若有公式规律还是上期的,那是还未上传,请开奖日查看(规律更新时间为开奖日中午16点左右)

 

023期 单数
022期 46-32-34-15-16-13 T10  01=单数
021期 29-32-13-01-44-07 T20  00=双数
020期 05-08-17-12-20-37 T45  02=双数
019期 34-23-41-44-08-05 T07  04=双数
018期 43-46-28-21-14-16 T26  02=双数
017期 21-07-30-26-47-38 T15  00=双数
016期 45-12-03-13-24-19 T40  04=双数
015期 06-22-25-11-33-32 T24  02=双数
014期 40-07-14-25-28-33 T26  01=单数
013期 23-14-35-13-29-18 T45  01=单数
012期 30-40-34-08-25-15 T42  02=双数
011期 13-22-29-44-31-28 T10  02=双数
010期 27-23-02-05-43-36 T20  02=双数
009期 08-49-37-28-27-38 T33  03=单数
008期 23-43-01-13-35-02 T18  03=单数
007期 42-47-27-26-28-36 T33  02=双数
006期 44-22-37-48-06-01 T35  03=单数
005期 43-30-27-40-18-25 T06  03=单数
004期 26-14-02-39-07-38 T12  02=双数
003期 10-14-07-29-45-46 T19  01=单数
002期 05-36-20-14-49-21 T39  02=双数
001期 22-29-37-11-04-46 T18  01=单数
151期 09-08-28-17-15-12 T33  01=单数
150期 21-02-11-17-13-15 T26  01=单数
149期 10-43-26-03-04-37 T41  04=双数
148期 16-14-04-25-35-32 T47  03=单数
147期 32-28-37-34-48-05 T39  04=双数
146期 10-28-26-21-38-03 T29  02=双数
145期 19-34-33-15-20-32 T23  03=单数
144期 14-44-26-38-07-31 T37  04=双数
143期 34-22-33-07-39-32 T45  03=单数
142期 39-37-24-09-26-28 T29  03=单数
141期 32-03-49-29-17-07 T11  04=双数
140期 47-23-30-13-08-48 T07  01=单数
139期 15-24-37-21-09-18 T16  00=双数
138期 11-22-04-49-18-24 T25  02=双数
137期 02-01-04-03-10-07 T33  03=单数
136期 49-03-24-09-38-31 T41  03=单数
135期 13-40-16-12-38-18 T05  03=单数
134期 42-06-37-02-24-23 T32  00=双数
133期 45-28-18-05-30-26 T33  01=单数
132期 18-15-17-10-27-40 T26  01=单数
131期 02-16-27-34-41-29 T42  00=双数
130期 17-46-03-39-49-38 T37  04=双数
129期 03-11-06-05-42-34 T28  00=双数
128期 09-39-31-46-42-12 T48  04=双数
127期 38-14-22-18-30-06 T47  03=单数
126期 02-36-33-21-01-31 T08  03=单数
125期 26-32-38-47-22-43 T42  04=双数
124期 35-16-08-44-17-34 T41  03=单数
123期 22-29-17-08-07-12 T14  00=双数
122期 03-13-43-20-12-33 T35  02=双数
121期 07-45-28-02-15-04 T19  02=双数
120期 28-27-30-08-41-38 T12  02=双数
119期 40-28-27-12-07-18 T10  04=双数
118期 16-40-27-02-09-32 T46  04=双数
117期 19-24-36-16-28-42 T13  03=单数
116期 36-45-49-28-12-26 T09  02=双数
115期 19-05-48-11-33-13 T34  03=单数
114期 28-06-40-38-02-10 T30  01=单数
113期 46-07-34-21-08-22 T06  00=双数
112期 48-41-20-14-33-28 T40  02=双数
111期 23-16-28-12-19-32 T27  01=单数
110期 34-44-43-01-20-17 T42  00=双数
109期 47-05-44-43-38-30 T14  04=双数
108期 19-44-41-16-27-04 T25  04=双数
107期 21-18-42-25-03-31 T26  02=双数
106期 25-49-34-35-24-44 T30  04=双数
105期 49-01-38-19-21-13 T23  03=单数
104期 38-32-46-16-07-37 T22  01=单数
103期 04-03-48-26-45-05 T14  04=双数
102期 15-33-43-41-11-48 T27  04=双数
101期 38-25-08-26-43-28 T22  02=双数
100期 49-08-30-11-13-34 T02  03=单数
099期 31-42-21-34-14-20 T25  01=单数
098期 13-03-06-37-24-43 T30  03=单数
097期 47-20-35-40-04-34 T03  03=单数
096期 43-44-16-14-25-24 T03  04=双数
095期 03-28-15-48-02-46 T33  00=双数
094期 20-45-46-17-22-03 T30  04=双数
093期 05-46-14-20-12-27 T26  01=单数
092期 23-44-11-47-03-04 T24  04=双数
091期 30-23-38-10-19-11 T13  01=单数
090期 05-13-34-39-22-09 T40  00=双数
089期 40-02-23-17-36-32 T03  00=双数
088期 41-10-47-45-16-34 T07  03=单数
087期 12-11-19-07-21-39 T49  02=双数
086期 33-09-48-35-29-21 T28  03=单数
085期 47-12-35-39-20-24 T15  03=单数
084期 03-49-14-17-21-28 T12  04=双数
083期 31-11-39-44-26-18 T24  03=单数x
082期 41-10-44-11-46-22 T35  01=单数
081期 07-27-46-47-21-33 T04  04=双数x
080期 34-16-24-02-07-01 T36  00=双数
079期 36-21-16-38-47-30 T48  04=双数
078期 31-32-45-12-20-35 T18  03=单数
077期 07-19-20-31-30-28 T29  02=双数
076期 14-31-44-21-38-13 T22  01=单数
075期 17-06-13-01-44-34 T38  04=双数
074期 16-02-33-37-08-32 T05  03=单数
073期 16-05-06-02-07-29 T35  00=双数
072期 30-07-32-23-13-48 T36  00=双数
071期 15-38-42-43-22-10 T18  01=单数
070期 09-35-48-49-21-06 T29  03=单数
069期 09-39-20-21-10-38 T49  02=双数
068期 08-12-04-05-34-37 T24  00=双数x
067期 48-45-19-22-29-27 T04  02=双数
066期 49-30-36-13-44-15 T37  01=单数
065期 23-14-10-40-29-42 T11  01=单数
064期 13-04-34-48-36-42 T19  04=双数
063期 12-05-49-20-08-02 T11  02=双数
062期 16-08-38-21-32-48 T11  02=双数
061期 19-03-34-26-24-04 T38  03=单数
060期 24-38-39-21-36-44 T49  03=单数x
059期 21-36-23-33-42-32 T20  02=双数
058期 36-15-46-48-09-38 T22  01=单数
057期 35-34-33-14-18-46 T42  03=单数x
056期 44-23-25-06-13-48 T11  00=双数
055期 37-02-20-39-08-24 T18  00=双数x

备注①:如果大家觉得本站值得"参考"跟踪"请告诉您身边有买六合彩的朋友一起"分享"
备注②:香港六合彩慈善网;宗旨;造福彩民,制止外围,打击外围庄家!提倡有节制的博彩
备注③:服务宗旨是:做到顾客百分百满意,我们不断推荐出新的下注策略,广展服务,务求更能切合你的需要!
特别声明:以上发表资料只提供参考,不做任何解释!按此下注,风险自负,如有彩民按论坛下注输钱与本站无关!
 

 
 

刘伯温的宗旨:造福彩民,制止外围,打击庄家!欢迎各路高手来此发表心水,谢谢支持!

本站国际域名:http://www.916883.com <请点击收藏>